irynak (irynak) wrote in cc_ua,
irynak
irynak
cc_ua

Перша чернетка адаптації першої ліцензії Creative Commons до українського законодавства

Чекаємо на Ваші коментарі.
Переклад Дмитра Колесника, редагування Ірини Кучми
Атрибуція 3.0

CREATIVE COMMONS CORPORATION  НЕ Є ЮРИДИЧНОЮ ФІРМОЮ ТА НЕ НАДАЄ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ СТВОРЮЄ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ МІЖ АДВОКАТОМ ТА КЛІЄНТОМ. CREATIVE COMMONS НАДАЄ ДАНУ ІНФОРМАЦІЮ НА УМОВАХ «ЯК Є». CREATIVE COMMONS НЕ ДАЄ ЯКИХ-НЕБУДЬ ГАРАНТІЙ ВІДНОСНО ДАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ТА НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗБИТОК, СПРИЧИНЕНИЙ ВНАСЛІДОК ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.

Ліцензія

ТВІР (ЯК ВИЗНАЧЕНО НИЖЧЕ) НАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ДАНОЇ ПУБЛІЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ CREATIVE COMMONS  (ДАЛІ "CCPL" АБО "ЛІЦЕНЗІЯ"). ТВІР ОХОРОНЯЄТЬСЯ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА/АБО ІНШИМ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ДАНОГО ТВОРУ З ПОРУШЕННЯМ УМОВ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВА ПРО АВТОРСЬКЕ ПРАВО - ЗАБОРОНЕНО.

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ЯКІ-НЕБУДЬ З ВКАЗАНИХ ТУТ ПРАВ НА ТВІР, ВИ ПРИЙМАЄТЕ УМОВИ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЯ. ДАНА ЛІЦЕНЗІЯ ВВАЖАЄТЬСЯ ДОГОВОРОМ, ЛІЦЕНЗІАР НАДАЄ ВАМ ВКАЗАНІ ТУТ ПРАВА, ЗА УМОВИ  ПРИЙНЯТТЯ ВАМИ УМОВ ДАНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ.

Визначення
a.   "Похідний Твір" - Твір, заснований на Творі, або на творі та інших раніше існуючих творах, такий як переклад, адаптація, переробка, музична аранжировка або інша зміна літературного або художнього твору, або фонограма або виконання, включаючи екранізацію або будь-яку іншу форму, в яку Твір може бути змінений, перетворений або адаптований, включаючи будь-які впізнавані формина основі оригіналу, за винятком Твору, що є Збірником, і який не розглядається у даній Ліцензії як Похідний Твір. Щоб уникнути непорозумінь, коли Твір є музичним твором, виконанням або фонограмою, синхронізація Твору в часовому зв'язку з рухомими зображеннями ("синхронізація"), вважається Похідним Твором за умоваами даної Ліцензії.
b.   "Збірник" - зібрання літературних або художніх творів, наприклад, енциклопедії і антології, або виконань, фонограм або програм віщання, або інших творів або тем, крім творів, перерахованих нижче в Пункті 1(f), які внаслідок підбору та розташування їхнього змісту становлять інтелектуальний витвір, в який Твір включається у  повному обсязі в незмінному вигляді разом з однією або кількома іншими  композиціями, кожна з яких є окремим та незалежним Твором, зібрані всі разом в загальне ціле. Твір, що є Збірником, не розглядатиметься як Похідний Твір (як визначено вище) за умовами даної Ліцензії.
с.   "Розповсюдження Твору" – означає публічне виконання оригіналу і копій Твору або Похідного Твору шляхом продажу або іншої передачі права власності.
d.   "Ліцензіар" - особа, особи, організація або організації, що пропонують Твір на умовах даної Ліцензії.
e.   «Автор Оригіналу» - літературного або художнього твору - особа, особи, організація або організації, які створили Твір або, у разі неможливості визначення особи або організації, видавець; (i) у випадку виконання - актори, співаки, музиканти, танцюристи та інші особи, які виконують ролі, співають, доносять до відома публіки, декламують, акомпанують, інтерпретують або іншим чином виконують літературні, художні або фольклорні твори; (ii) у випадку фонограми – виробник, фізична або юридична особа, котрі вперше зафіксували звучання виконання, або інших звуків; (iii) у випадку публічного сповіщення твору – організація, що здійснює публічне сповіщення.
f.    «Твір» - літературний та/або художній твір, пропонований відповідно до умов даної Ліцензії, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку роботу у сфері літератури, науки і мистецтва, в будь-якому, в т.ч. цифровому, вигляді або формі вираження, у вигляді книги, памфлету або іншої форми письма; лекції, промови, проповіді або іншого твору того ж роду; драматичного або драматично-музичноготвору; хореографічного твору або пантоміми; музичної композиції зі словами або без; кінематографічного твору і творів, створених аналогічним кінематографічному способом; малюнку, живопису, архітектури, скульптури, гравюри та літографії; фотографічного твору і творів створених аналогічним фотографічному способом; творів прикладного мистецтва; ілюстрації, карти, плану, ескізу або тривимірного твору який стосується географії, топографії, архітектури або науки; виконання; публічного сповіщення; фонограми; компіляції  даних в тому обсязі, в якому вона захищена законодавством як  твір; або твір, який виконує артиствар'єте або цирку в тому обсязі, в якому він не може розглядатися як твір літератури або мистецтва.
g.   "Ви" - особа або організація, що користується правами відповідно до даної Ліцензії і яка раніше не порушувала умов даної Ліцензії щодоТвору, або та, що отримала прямий дозвіл від Ліцензіара на використання прав відповідно до даної Ліцензії незважаючи на попередні порушення.  
h.   "Публічне Виконання" – публічне виконання Твору  за допомогою будь-яких засобів або способів, зокрема дротовим або бездротовими способами або представлення в цифровому вигляді;  публічне виконання Твору шляхом доступу до нього  з місця і в місці самостійно обраному; представлення Твору публіці за допомогою будь-яких засобів або способів, у тому числі в цифровому вигляді; трансляція і ретрансляція Твору будь-якими засобами, включаючи знаки, звуки або зображення.
«Відтворення»  - виготовлення копій (примірників) Твору за допомогою будь-яких засобів, включаючи, але не обмежуючись, записом звуку або відео, та правом фіксації і відтворення фіксації Твору, у тому числі збереження захищеного виконання або фонограми в цифровому вигляді або іншій електронній формі.

2. Винятки та обмеження. Ніщо в цій ліцензії не спрямоване на зменшення, обмеження або заборону будь-якого використання Творів не захищених авторським праваом або прав, які витікають із винятків і обмежень у дії авторського правапередбачених законом про авторське право або іншимизаконами.
 
3. Надання ліцензії. Відповідно до умов даної Ліцензії, Ліцензіар даним надає Вам терріторіально-необмежену, позбавлену авторських відрахувань, невиключну, безстрокову (на термін дії авторського права) ліцензію на використання наступних прав щодо Твору:

a. Відтворення Твору, включення Твору  до одного або декількох Збірників, а також Відтворення Твору включеного в Збірники.
b. створення та Відтворення Похідних Творів за умови, що будь-який такий Похідний Твір, у тому числі будь-який переклад, чи Твір на будь-якому носії має явне позначення, розмежування або іншу ідентифікацію того, що у первинний Твір внесені зміни. Наприклад, переклад може бути позначений "Первинний твір був перекладений з англійської мови на іспанську" або зміна можепозначатися  "Первинний твір був змінений".
c. Розповсюдження та Публічне Виконання Твору, у тому числі у складі Збірників; та
d. Поширювання та Публічне Виконання Похідних Творів
e. Щоб уникнути непорозумінь:
i.     Схеми Невідмовних Примусових Ліцензій
У тих юрисдикціях, в яких відмовитися від права стягувати авторські відрахування внаслідок яких-небудь вимушених або обов’язкових схем ліцензування неможливо, Ліцензіар залишає за собою виняткове право на збір таких авторських відрахувань за будь-яке використання Вами прав, наданих відповідно до даної Ліцензії;
ii.     Схеми Відмовних Примусових Ліцензій.
У тих юрисдикціях, в яких відмовитися від права стягувати авторські відрахування внаслідок яких-небудь вимушених або обов’язкових схем ліцензування можливо, Ліцензіар відмовляється від виняткових прав на збір таких авторських відрахувань за будь-яке використання Вами прав, наданих відповідно до даної Ліцензії; та
iii.     Добровільні Схеми Ліцензування.
Ліцензіар відмовляється від права на збір авторських відрахувань, або індивідуально, або, якщо Ліцензіар є членом органу колективного управління правами, який управляє добровільними схемами ліцензування через даний орган, за будь-яке використання Вами прав, наданих відповідно до даної Ліцензії.

Вищезгадані права можуть бути використані у всіх носіях і форматах відомих на даний момент або винайдених в подальшому. Вищезгадані права включають право вносити зміни, які технічно необхідні для здійснення прав, в інших носіях і форматах. Відповідно до Пункту 8 (f), всі права, що прямо не надаються Ліцензіаром, захищені.

4. Обмеження. Ліцензія, що надається вище, в Розділі 3, прямо залежить від і обмежується наступним:

a. Ви можете здійснювати Розповсюдження або Публічне Виконання Твору  лише відповідно до умов даної Ліцензії. Ви повинні включити копію або Єдиний Ідентифікатор Ресурсу (URI) цієї Ліцензії у коженпримірник Твору, який Ви Розповсюджує або Публічно Виконуєте. Ви не в праві пропонувати або нав'язувати які-небудь умови відносно Твору, обмежуючі умови даної Ліцензії або спроможність реалізації прав одержувача Твору, надані одержувачу відповідно до умов даної Ліцензії. Ви не можете субліцензувати Твір. Ви повинні зберігати незмінними всі повідомлення, що стосуються даної Ліцензії та до відмови від гарантій, у кожному примірникау Твору, яку Ви Розповсюджує або Публічно Виконуєте. Коли Ви Розповсюджує або Публічно Виконуєте Твір, Ви не можете накладати на Твір будь-які  чинні технологічні засоби, що обмежують спроможність реципієнта Твору від Вас реалізовувати права, надані даному реципієнту відповідно до умов даної Ліцензією. Даний Пункт 4(а) застосовується до Твору, включеного в Збірник, але це не вимагає від Збірника, за винятком самого Твору, відповідності умовам даної Ліцензії. Якщо ви створюєте Збірник, то на вимогу будь-якого Ліцензіара Ви повинні, наскільки це можливо, видалити зі Збірника будь-яке посилання передбачене Пунктом 4(b), відповідно до вимог. Якщо ви створюєте Похідний Твір, то на вимогу будь-якого Ліцензіара Ви повинні, наскільки це можливо, видалити з Похідного Твору будь-яке посилання передбачене Пунктом 4(b), відповідно до вимог.
b.     Якщо Ви Розповсюджує або Публічно Виконуєте Твір або який-небудь Похідний Твір або Збірник, Ви повинні, якщо вимога була зроблена відповідно до Пункту 4 (а), зберігати незмінними всі повідомлення про авторське право на Твір та забезпечувати використовуваними Вами засобами засвідчення: (i). імені Автора Оригіналу (або псевдоніму, якщо віннаявний) якщо такі зазначеніта/або якщо Автор Оригіналу та/або Ліцензіар визначає іншу сторону або сторони (наприклад, спонсоруючий інститут, видавничу організацію, журнал) для атрибуції ("Сторони Атрибуції") в повідомленні про авторське право Ліцензіара, умовах використання або іншими розумними засобами, назви такої сторони або сторін; (ii). назви Твору, якщо вона наявнаься; (iii). в межах розумного, URI, якщо такий є, визначений Ліцензіаром як пов'язаний із Твором, за винятком URI, що не відносяться до повідомлення про авторське право або інформацію про ліцензування Твору; і (iv). відповідно до Пункту 3 (b), у разі Похідного Твору, вказівка, що ідентифікує використання Твору в Похідному Творі (наприклад, "французький переклад Твору Автора Оригіналу," або "Сценарій грунтуєтьсяна оригінальному Творі Автора Оригіналу"). Вказівка, що вимагається Пунктом 4 (b), може бути реалізована будь-яким розумним способом; за умови , що у разі Похідного Твору або Збірника, ця атрибуція, як мінімум, знаходитиметься там же де і атрибуція всіх інших авторів Похідного Твору або Збірника, і способом, принаймні настільки ж помітним як атрибуція інших авторів. Щоб уникнути непорозумінь: Ви можете використовувати атрибуцію, що вимагається цим Розділом, лише з метою вказівки авторства відповідно до порядку, викладеного вище і, реалізовуючи Ваші права згідно даної Ліцензії, Ви не можете неявно або явно підтверджувати Ваш стосунок до підтримки або підтвердження Автора Оригіналу, Ліцензіара та/або Сторін Атрибуції, належним Вам або Вашому використанню Твору чином, без окремого, попереднього, викладеного письмово дозволу Автора Оригіналу, Ліцензіара та/або Сторін Атрибуції.

c.     Якщо інше не узгоджене з Ліцензіаром у письмовій формі або в якій-небудь іншій формі, що допускається чинним законодавством, у випадках, коли Ви Відтворюєте, Розповсюджує або Публічно Виконуєте Твір, окремо або як складову частину якого-небудь Похідного Твору або Збірника, Ви не повинні спотворювати, псувати, змінювати або робити інші посягання на Твір, що може зашкодити честі та репутації Автора Оригіналу.

5. Заяви, Гарантії і Відмова    

ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНЕ ВЗАЄМНОЮ УГОДОЮ СТОРІН У ПИСЬМОВІЙ ФОРМІ, ЛІЦЕНЗІАР НАДАЄ ТВІР ЯК Є, ТА НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ БУДЬ-ЯКОГО РОДУ, ВІДНОСНО ТВОРУ, ЯВНИХ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ АБО ІНШИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЯМИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, НЕПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЧОГО, АБО ВІДСУТНІСТЬ ПРИХОВАНИХ АБО ІНШИХ ДЕФЕКТІВ, ТОЧНОСТІ, АБО ПРИСУТНОСТІ ПОМИЛОК ЩО ПІДДАЮТЬСЯ АБО НЕПІДДАЮТЬСЯ ВИЯВЛЕННЮ.

6. Обмеження відповідальності. ЛІЦЕНЗІАР, НЕ БІЛЬШЕ НІЖ В РОЗМІРАХ ВСТАНОВЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У ЖОДНОМУ ВИПАДКУ НЕ НЕСТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ ЗА ЖОДНОЇ ІЗ ТЕОРІЙ ПРАВА НІ ЗА ЯКІ ОСОБЛИВІ, ВИПАДКОВІ, НЕПРЯМІ, КАРАЛЬНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, ЩО ВИНИКЛИ З ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, АБО ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ, НАВІТЬ У ТОМУ ВИПАДКУ, КОЛИ ЛІЦЕНЗІАР БУВ ПОВІДОМЛЕНИЙ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

7. Припинення дії Ліцензії

Дана Ліцензія і права, викладені в ній, припиняються автоматично після будь-якого порушення Вами умов цієї Ліцензії. Однак, дія ліцензій фізичних або юридичних осіб, що отримали Похідні Твори або Збірники від Вас згідно даної Ліцензії, не скасовується, але лише якщо такі фізичні або юридичні особи залишаються у повній згоді з умовами цих ліцензій. Розділи 1, 2, 5, 6, 7, і 8 залишаються у силі навіть після припинення дії даної Ліцензії.
Відповідно до вищевикладених умов, Дана Ліцензія є безстроковою (на термін дії авторського права, застосованого до Твору). Незважаючи на вищезгадане, Ліцензіар залишає за собою право випускати Твір під різними ліцензійними умовами або припиняти розповсюдження  Твору у будь-який час; Однак  за умови, що будь-яка така дія не призведе до  припинення дії даної Ліцензії (або будь-якої іншої Ліцензії, яка була, або повинна бути, надана відповідно до даної Ліцензії), і ця Ліцензія буде як і раніше чинною, якщо не буде припинена, як вказано вище.

8. Різне

Кожного разу, коли Ви Розповсюджує або Публічно Виконуєте Твір або Збірник, Ліцензіар надає одержувачу ліцензію на Твір на тих же самих умовах, що надаються Вам згідно даної Ліцензії.
Кожного разу, коли Ви Розповсюджує або Публічно Виконуєте Похідний Твір, Ліцензіар надає одержувачу ліцензію на оригінальний Твір на тих же самих умовах, що надаються Вам згідно даної Ліцензії.
 Не можна відмовитися від якого-небудь положення або умови даної Ліцензії, і жодна зміна не повинна прийматися, якщо така відмова або ухвалення не буде зафіксоване у письмовій формі та підписане стороною, яка несе відповідальність за таку відмову або ухвалення.
Дана Ліцензія є повною угодою між сторонами відносно Твору, що відповідно до неї ліцензується. Немає жодних домовленостей, угод або заяв відносно Твору, не визначених тут. Ліцензіар не повинен бути зв'язаний якими-небудь додатковими умовами, які можуть з'явитися у процесі комунікації з Вами. Дана Ліцензія не може бути змінена без взаємної письмової угоди між Ліцензіаром і Вами.
Права, що надаються тут, та предмет, на які посилаються в даній Ліцензії, були розроблені, з використанням термінології Бернськой Конвенції про Охорону Літературних та Художніх Творів (у редакції від 28 вересня 1979 р.), Римської Конвенції 1961 р., Договору ВОІВ з авторського права 1996 р., Договору ВОІВ про виконання та фонограми 1996 р. і Всесвітньої Конвенції про Авторське Право (у редакції від 24 липня 1971 р.). Дані права та предмет набувають чинності у відповідній юрисдикції, в якій здійснюється Ліцензування, відповідно до існуючих положень для даних договорів, і відповідно до вживаного національного законодавства. Якщо стандартний набір прав, наданих відповідно до застосовного законодавства про авторське право, включає додаткові права, не надані на підставі даної Ліцензії, то такі додаткові права вважаються  підлягаючими включенню в Ліцензію; Дана Ліцензія не обмежує ліцензування яких-небудь прав, яке відповідає застосовному законодавству.

Примітки Creative Commons

Creative Commons не є учасником цієї ліцензії, і не надає жодних гарантій пов'язаних із Твором. Creative Commons не нестиме відповідальність перед Вами або будь-якої із сторін, ні по якій правовій теорії, за будь-які збитки, включаючи, але не обмежуючись, будь-які загальні, навмисні, ненавмисні або непрямі збитки, що виникають у зв'язку з цією Ліцензією. Незважаючи на вказані вище два (2) положення, якщо Creative Commons прямо вказав себе як Ліцензіара,  то він має всі права і обов'язки Ліцензіара.

За винятком, та обмежуючись, цілей вказуючих суспільству, що Твір ліцензується на умовах CCPL, Creative Commons не дозволяє будь-якій стороні використовувати торгівельну марку "Creative Commons", або будь-яку іншу, пов'язану з товарним знаком або логотипом Creative Commons без попередньої письмової згоди від Creative Commons.

Будь-яке  дозволене використання торгівельної марки Creative Commons,  здійснюватиметься відповідно до діючих принципів, регулюючих дане використання, які можуть бути опубліковані на його вебсайті або надані іншим способом по відповідному запиту. Щоб уникнути непорозумінь - це обмеження на використання торгівельної марки не є частиною даної Ліцензії.

Creative Commons may be contacted at http://creativecommons.org/.
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments